ลงทะเบียน

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการอัพเดทเว็บไซต์และวีดีโอ

Previous
Next

เนื้อหาสาระในบล็อกนี้

บล็อกนี้เขียนขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่สองสามประการแน่นอนละก็คงเกี่ยวข้องกับตัวผู้สร้างบล็อกนี้ว่าเป็นคนชอบอะไรและทำอะไรมาบ้างเนื้อหาสาระพอสรุปได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

ออกแบบเวบไซต์และช่องทางการค้าออนไลน์

นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาแนะนำการใช้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับการสร้างและออกแบบช่องทางการตลาดออนไลน์

การออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ

เป็นการพูดถึงเบสิกของการออกกำลังกายที่ผู้เขียนชื่นชอบรวมการยืดกล้ามเนื้อชนิดต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรักษาการบาดเจ็บ

การเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางท่องเที่ยวนั้นมีหลายรูปแบบแต่ละคนแต่ละท่านย่อมไม่เหมือนกันในที่นี่ขอแนะนำรูปแบบที่ผู้เขียนชื่นชอบ

ชยกร

ขยกร (Steven) วิทยาวรการ

ผู้เขียนและบรรยาย

มัคคุเทศก์อาชีพและเว็บดีไซเน่อร์

การศึกษาจบปรัญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงพอจบมาก็ทำงานเป็นมัคคุเทศก์แต่ขณะที่เป็นมัคคุเทศก์เวลาว่างก็มักศึกษาเกี่ยวการเขียนและออกแบบเว็บไซต์โดยเฉพาะการสร้างร้านค้าออนไลน์ Sales Funnel รูปแบบต่าง ๆ เช่น Upsells/Downsells, Order Bumps และ Custom Post.

ความสามารถและคุณสมบัติ

พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ
77%
การเขียนเว็บไซต์ และ ออกแบบร้านค้าออนไลน์
80%
การถ่ายภาพ
70%
การว่ายน้ำ
73%
การวิ่งระยะไกล
75%
การดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
10%
บุหรี่
0%